Masseter Botox

Masseter botox is an aesthetic procedure in which the lower part of the face where the masseter muscle is located is thinned. Masseter botox is aimed at the treatment of deformities in the lower part of the face. The square face shape, which causes a masculine and rigid appearance on the face, is reduced to a more proportional face shape. Masseter muscle being too large can cause discomfort not only aesthetically but also physically. Therefore, this procedure is also applied in some cases to offer treatment both in shape and functionally.

Masseter botox does not pose a risk of pain, ache, or bruising. Many patients come on a lunch break to perform this procedure and then immediately resume work. Patients may generally notice that the masseter muscle softens within 1 week, and after 6 weeks they can see the full shape of the new jaw. Research reveals “long-term changes” in the jaw strip after 2-3 treatments. Masseter botox achieves much longer life, aesthetic and symmetrical results over time.

How does Masseter botox work?

Botox is a type of purified protein. The treatment of Botox migraines and muscle spasms is also carried out using the same bacteria and is a safe procedure when given in appropriate doses by an experienced doctor. Masseter Botox acts by blocking the activity of nerves and relaxing muscles and is used not only for cosmetic purposes but also for extensive medical procedures.

Masseter botox acts on the injection muscles by relieving them and weakening them over time. This can reduce the size of the muscles and ultimately result in a smaller jawline and a narrower-looking face. The results become noticeable after only a few weeks. To achieve the best result, it is usually recommended to treat 3 at intervals of 3-4 weeks.

Who can get a masseter botox?

All adults who are not satisfied with the shape of their jaw and are in good general health can benefit from this operation. The width of the jaw should be wide, not due to bone, but because of muscle mass.

The large and thick jaw causes a masculine and overweight appearance, especially in women. With only a few botox injections, facial shapes can become completely proportional and aesthetic.

This procedure is not recommended for pregnant or lactating mothers and people with a non-general health condition.

Appointment Line

0538 266 66 97

For more information, please contact us or fill out the form, and our team will contact you as soon as possible.

Kaç Seans Yapılır1

İşlem Süresi20-25 dk

Anestezi  Lokal Anestezi

Hassasiyet Süresi 1 Gün

İşe Ne Zaman Dönülür1 Gün

Tam İyilişme Süresi 1-2 Gün

Kalıcılık Süresi 6-8 Ay

Hastanede Yatış SüresiYok

DİKKAT: Herkesin vücut yapısı farklılık gösterir. Bundan dolayı herkesin tedavi süreci, planlaması ve sonuçları da farklılık göstermektedir. Yukarıda belirtilen bilgiler  ortalama değerlerdir. Detaylı bilgi almak için bizimle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz:

Sıkça Sorulan Sorular

Botoks enjeksiyonları eğitim almış Uzman doktorlar tarafından yapılmalıdır. Uygulama bölgesinin anatomisinin komplike oluşu sebebi ile cerrahi anatomiye hakim olan ellerde çok daha başarılı  sonuçlar alınacağı aşikardır. Zira uygulama bölgesi veya uygulama dozundaki sapmalar çiğneme ve konuşma fonksyonları için gerekli olan masseter kasında ciddi sorunlar yaratır. Yanlış uygulamalar sonucunda konuşma ve çiğneme fonksyonundaki zaafiyet Botoks etkisi geçene kadar hastanın hayat kaliyesini azaltır. Yine tikrük bezi ve tükrük kanalı komşuluğu da uygulama yerinin iyi tespit edilmesi gerekliliğini doğurur. Bu sebepten uygulama başarısı için eğitimli ve tecrübeli uzmanlardan destek almak gerekir.

Diş sıkma problemi olan kişinin kas volümü, kas gücü ve ihtiyacına göre uygun dozda Çene botoksu yapılır. Bu sayede Botox ile Masseter kası küçültme yapılırken, uygulanan masseter botox dozu yeme içme çiğneme fonksyonlarını etkilemeyecek düzeydedir.  Diş sıkma botoksunda amaç masseter kasını zaman içerisinde kontrollü bir şekilde, belli miktarda zayıflatmak ve eritmektir. Diş sıkma botoksu sonrası ilk hafta çiğneme konusunda hafif bir güçsüzlük hissedilebilir. Ancak bu çiğnemeye engel olacak derecede değildir ve genellikle 1 haftada geçer.

Masseter Botoks yaptıranlar genellikle aynı seansta kaş arası botoks, alın botoks ve göz çevresi botoks gibi uygulamaları da yaptırmaktadırlar.